sluzba_cywilna_logoSzef Służby Cywilnej, Sławomir Brodziński odniósł się do publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej, z dnia 15.02.2012 pt.: „Kreatywne urzędy: zamiast redukcji podwyżki pensji", podając kilka faktów [...]

  • Limit środków na wynagrodzenia w ustawie budżetowej w 2011 wzrósł o 1,5% w porównaniu do 2010 r. oraz o 0,8% w projekcie budżetu na 2012 r. w porównaniu do 2011 r.

  • Ten niewielki wzrost budżetu na wynagrodzenia wynika m.in. z: dodatkowych środków na nowomianowanych urzędników; dodatkowych środków z rezerwy na nowe zadania i zmiany organizacyjne (w głównej mierze na realizację projektów współfinansowanych z UE); sfinansowania dodatkowych zadań wynikających m.in. z prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, czy nowych zadań niektórych jednostek – np. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz zmian systemowych w sektorze finansów publicznych (włączenia do korpusu służby cywilnej pracowników Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

  • Od kilku lat nie istnieją limity zatrudnienia – oznacza to, że urzędy – w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia – mogą dowolnie kształtować poziom zatrudnienia, co ma wpływ na przeciętne wynagrodzenie.

  • W ministerstwach zatrudnienie od marca 2011 r. spadło o 839 etatów (5,2%). Przy zachowaniu dotychczasowych budżetów na wynagrodzenia oznacza to wzrost średniej płacy.

  • W ostatnich latach nastąpił niewielki wzrost przeciętnego wynagrodzenia w służbie cywilnej o 1,3% w roku 2010 w stosunku do roku 2009, o 1,4% w 2009 r., w stosunku do roku 2008 . Po uwzględnieniu wskaźnika inflacji był to jednak realny spadek o -1,2% w 2010 i -2% w 2009.  W roku 2010  w sektorze przedsiębiorstw wynagrodzenia wzrosły nominalnie o 3,3, realnie zaś o 0,7%. W 2011 r. nastąpił dalszy realny spadek wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej.

źródło: dsc.kprm.gov.pl


Joomla templates by a4joomla