portal_niezalenyMinisterstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie

wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy

. Z projektem aktu można zapoznać się TUTAJ.

Delegacja ustawowa dla działania ministra w tym zakresie znajduje się w art.171a par.4 Ordynacji podatkowej (zmiana wprowadzona ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy — Ordynacja podatkowa, opublikowaną w Dz. U. nr 186 poz.1100, wejdzie w życie 7 marca 2012r.).Nowelizacja obliguje również ministra do określenia rodzajów spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw (art.171a par.5).W przypadku spraw, o których mowa będących w toku w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (7 marca 2012r.), metrykę sprawy zakłada się w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.


Metryka spraw wskazuje osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu i podejmowane przez te osoby czynności od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Joomla templates by a4joomla