paragraf-221x300W Dzienniku Ustaw pod poz.244 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej.

Zmianie ulega zakres właściwości miejscowej UKS Warszawa i UKS Kielce

.[...]

Zgodnie z rozporządzeniem terytorialny zasięg działania UKS Warszawa obejmuje województwo mazowieckie, z wyłączeniem powiatów lipskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, miasta na prawach powiatu Ostrołęka oraz miasta na prawach powiatu Radom. Wyłączone powiaty oraz Radom znalazły się w zasięgu działania UKS Kielce.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Joomla templates by a4joomla