my brain hurtsTo już ostatni raz, kiedy Elsi spojrzy ze swojej perspektywy. Nawrzucałem ostatnio kilka newsów o metrykach, zagadnienie moim zdaniem dość ciekawe, zwłaszcza że niedoprecyzowane ustawowo, a i samym aktom wykonawczym wiele do doskonałości brakuje.[...]

Muszę przyznać, że minister finansów (MF) wywiązał się ze swoich obowiązków terminowo - vide Dz.U. poz.245 i 246. Niemniej jednak uczynił po raz kolejny farsę z instytucji vacatio legis, sprowadzając ją do czasu liczonego w godzinach, choć przyznam że trudno mówić o jakimkolwiek vacatio legis w przypadku gdy akt prawny zostaje opublikowany w dniu jego wejścia w życie. Wypada się zatem radować, że MF chociaż przed północą zdążył. Za to minister administracji i cyfryzacji (MAC) uczynił to niejako "rzutem na taśmę". MAC określił przy tym wprawdzie wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy - vide Dz. U. poz.250, niemniej zaniechał wydania rozporządzenia w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony.  A przecież zgodnie ze znowelizowanym art.66a § 5 "minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw". Może źle interpretuję, ale czytam wyraźnie: "określa" a nie: "może określić". Jaki zatem jest stan prawny w dniu dzisiejszym dla spraw regulowanych przez KPA ? Czy wszystkie  podlegają obowiązkowi "metrykowania" ? Nie ma żadnych wyłączeń ? Co w takim razie z projektem tak obszernie skonsultowanym, o którym można przeczytać TUTAJ ?


No i wreszcie ostatnie pytanie podsumowujące: czy i jak minister wywiązał się z obowiązku wynikającego z art.66a § 5 KPA ?

Joomla templates by a4joomla