W dzienniku urzędowym UE (Dz. Urz. UE L 68 z 7.3.2012, s. 23) opublikowano nową wersję Praktycznych instrukcji dla stron w postępowaniach przed Sądem - jednego z trzech organów sądowniczych ETS. Nowe instrukcje uchylają ich poprzednią wersję z 2007 roku. Wchodzą w życie od 8 marca br.[...]
Praktyczne instrukcje dla stron w postępowaniach  zawierają skierowane do adwokatów, radców prawnych i pełnomocników stron wytyczne dotyczące sposobu składania dokumentów procesowych oraz odpowiedniego przygotowania do rozprawy. przed tym Sądem. Mają one na celu przybliżenie stronom i ich przedstawicielom, pełnomocnikom czynników, które wpływają na prawidłowe procedowanie, wskazanie zasad dotyczących przekładów i wewnętrznego obiegu dokumentów procesowych, a także tłumaczeń ustnych na rozprawach.

W praktyce ich znajomość ma umożliwić właściwe rozpoznanie przez sąd złożonych przez pełnomocników dokumentów procesowych i pozwolić wykluczyć sytuację, w której strona będzie narażona na konieczność zwrotu kosztów wynikających z popełnionych przez nią błędów w postępowaniu.

TEKST INSTRUKCJI


Joomla templates by a4joomla