sluzba_cywilna_logo

19 stycznia 2011 r. odbyło się posiedzenie Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.


Przedmiotem obrad były następujące kwestie:

1. Podsumowanie pracy Zespołu w 2010 r. i plan pracy na rok 2011.

2. Informacja Szefa Służby Cywilnej nt. dyskusji w ramach OECD oraz Europejskiej Sieci Administracji Publicznej EUPAN – Administracja publiczna wobec kryzysu ekonomicznego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii pracowniczych.

3.

Porównanie wynagrodzeń w służbie cywilnej z innymi jednostkami w sferze budżetowej i sferze przedsiębiorstw – raport firmy HRM partners.

4.

Informacja z przebiegu prac grupy roboczej ds. administracji skarbowej.

5. Informacja Departamentu Służby Cywilnej nt. Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego (EPSA).

źródło: dialog.gov.pl

Joomla templates by a4joomla