portal_niezalenyFirma ARC Rynek i Opinia badająca na zlecenie KPRM społeczne postrzeganie służby cywilnej poświęciła w swoich opracowaniach nieco miejsca naszemu forum. Jak zatem jest ono postrzegane ?

"[...] Pierwszym, potężnym obszarem wymiany idei i poglądów, a także „kopalnią” znaczeń jest forum pracowników KSC nazwane przez nas dyskursem wewnętrznym.[...] Forum Pracowników Korpusu Służby Cywilnej (www.sluzba-cywilna.pl/forum) – ponad 18 000 postów z 50 000 ogółem zamieszczonych - publikowanych w okresie VIII 2008 do IX 2011, które spełniały kryteria zawarte w specyfikacji badania (tworzyły podwaliny słownika, znaczeń kulturowych, kodu i binarnych opozycji)[...]

Podział na użytkowników stałych i okresowych. Pierwsi stanowią ok. 30 % wszystkich zarejestrowanych (zarejestrowanie na forum jest wymagane), generując ok. 90% publikowanych postów. Forum aktywizowało się w 2008 roku jako przejaw buntu (banicji) na pierwotnym względem niego forum skarbowcy.pl. Obejmuje swym zasięgiem większość grup pracowników SC, jednak największą grupą są pracownicy Urzędów Skarbowych (skarbowcy, skarbonki). Za nimi plasują się Wojsko, Policja, Straż Pożarna, Weterynaria, Inspekcja Handlowa, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Statystyczne.

Forum ma charakter branżowy, a tym samym zamknięty. Choć teoretycznie każdy ma możliwość rejestracji, to przeważająca ilość użytkowników jest pracownikami lub ma bezpośredni związek z korpusem. Użytkownicy tworzą zamkniętą, wewnętrznie zróżnicowaną strukturę, operującą własnym językiem, odwołującą się do wspólnych (dla KSC) doświadczeń związanych z pracą w SC. Występuje duża ilość skrótów, nazw własnych, cytatów ustaw, rozporządzeń etc. Potencjalnego czytelnika (obserwatora) źródło sytuuje na zewnątrz siebie, tworząc zaporę w postaci trudnego, specjalistycznego języka oraz problemów wynikających z racji wykonywanego zawodu.

Użytkownicy forum posiadają silne poczucie przynależności grupowej. KSC jawi się tutaj jako kasta, plemię, odseparowane, hermetyczne środowisko, gdzie panuje lojalność względem grupy, jak i poszczególnego jej członka. Bardzo charakterystyczne są fatyczne kody rozpoznawalne w komunikacji hermetycznych środowisk. Do grupy należy ten, kto się

przedstawił, podał w przybliżeniu, w jakim obszarze korpusu pracuje, czym się zajmuje na co dzień i mniej więcej jaki ma staż pracy. Dzięki temu, poruszane problemy, zostają naturalnie dystrybuowane do odpowiednich członków forum - o określonych, podanych wcześniej kompetencjach. Skojarzenia z grupami wsparcia są jak najbardziej zasadne. Forma i styl powitań pasują do tego wzorca. Podobnie jak forma dialogów, narracji interlokucji - wszystko opiera się na grupowym wsparciu.

Forum cechuje bardzo wysoka kultura wypowiedzi, wzajemne pilnowanie standardów „netykiety” - włącznie z puryzmem językowym, wypowiedzi są z reguły na temat, posiadają strukturę logiczną, rzadko wykraczają poza ramy tematu wątku. Mimo, że nie ma oficjalnego podziału na „specjalistów” istnieje wyraźna grupa za takowych uważana. Uwidacznia się ona bardzo silnie podczas dyskusji specjalistycznej, poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane pytania interpretacji ustaw i przepisów, wdrożeń etc. Charakter swoistego rodzaju „platformy pomocowej” to jedna z głównych cech forum. Drugą jest wymiana doświadczeń (przeważnie negatywnych) oraz próba znalezienia konstruktywnych rozwiązań (warunki pracy, płace, źli przełożeni, nieżyciowe przepisy, naliczanie premii itd.). Dyskurs wewnętrzny charakteryzuje się przewagą kodów rozwiniętych, wąskich, entropijnych, konotatywnych, konwencjonalnych i reprezentatywnych. Nadawcy i odbiorcy kodu, są specjalistami - posługują się językiem hermetycznym, dla zewnętrznego obserwatora wymagającego posiadania dodatkowej wiedzy, by interpretacja mogła być możliwa. Występuje duża ilość skrótów, neologizmów - niemalże slangu, który ułatwia i przyspiesza wzajemną komunikację grupy.[...]"

 

źródło: dsc.kprm.gov.pl


Joomla templates by a4joomla