sluzba_cywilna_logo

DSC KPRM umieścił na swojej stronie

pliki do sporządzania oceny okresowej oraz pierwszej oceny w służbie cywilnej (pliki xls), jak również bazę ocen (access)

.

Arkusze ocen mogą być wykorzystywane jako samodzielne narzędzie informatyczne wspomagające proces dokonywania ocen okresowych i pierwszej oceny w służbie cywilnej, ale mogą też być wykorzystywane w połączeniu z BOSC, która służy do gromadzenia, przechowywania i zarządzania informacjami o ocenach okresowych oraz pierwszej ocenie członków przez komórki kadrowe lub komórki odpowiedzialne w urzędzie za obsługę takich informacji. Zintegrowanie obu narzędzi pozwala na szybkie przenoszenie danych z arkuszy do bazy danych i natychmiastową dostępność tych informacji i ich analizę. BOSC posiada przygotowanych wiele raportów umożliwiających analizę informacji o ocenach pracowniczych, które będą przydatne zarówno w celach sprawozdawczych (np. w ramach sprawozdań dyrektorów generalnych /kierowników/ urzędów przesyłanych za pomocą systemu SWEZ_HR), jak i będą one mogły być wykorzystane w wielu obszarach zarządzania zasobami ludzkimi czy też planowania polityki personalnej urzędu.

Na stronie umieszczono również instrukcje użytkownika do poszczególnych narzędzi.

Pliki do pobrania: TUTAJ

Joomla templates by a4joomla