portal_niezalenyLewiatan prognozuje, iż zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ustalania minimalnego wynagrodzenia, w 2013r. winno ono wynosić 1.600 zł. To zaledwie o 273,84 zł mniej, niż kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej określona w ustawie budżetowej (...)

Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę określa ustawa z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200 poz.1679 z późn. zm.), a w szczególności jej art.5 do którego odsyłamy zainteresowanych. W skrócie można powiedzieć że zasadą jest, iż wzrost płacy minimalnej nie może być niższy niż prognozowany na dany rok wskaźnik wzrostu cen i dodatkowo podniesiony o 2/3 szacowanego realnego przyrostu PKB, jeżeli nie sięga ona połowy przecietnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym prowadzone są negocjacje w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Można więc chyba śmiało założyć tezę, że przy planowanym zamrożeniu wynagrodzeń w służbie cywilnej do roku 2016, za jakieś 2 lata minimalne wynagrodzenie za płacę będzie zrówna się z kwotą bazową w korpusie służby cywilnej.

Joomla templates by a4joomla