Dostaliśmy odpowiedź z DSC - jest propozycja spotkania i wstępny termin, szczegóły podamy jak już wszystko będzie wiadomo na pewno. Ale drugim z organów, posiadających prawa i obowiązki w zakresie opiniowania prac legislacyjnych dotyczących spraw służby cywilnej jest Rada Służby Cywilnej. Doszliśmy do wniosku, iż oprócz listu do Szefa Służby Cywilnej podobne pismo powinna też otrzymać Rada. Wysłaliśmy więc maila o treści:
Rada Służby Cywilnej


Szanowni Państwo, dość pobieżna analiza przykładowych uchwał podjętych w ostatnich latach:


Uchwała nr 9 Rady Służby Cywilnej z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: zaopiniowania proponowanego przez Ministra Finansów   wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
Rada Służby Cywilnej pozytywnie opiniuje proponowany przez Ministra Finansów wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2010 r.

Uchwała nr 17 Rady Służby Cywilnej z dnia 5 października 2009 r. w sprawie: zaopiniowania projektu ustawy budżetowej na 2010 r. w części dotyczące służby cywilnej Rada Służby Cywilnej pozytywnie opiniuje projekt ustawy budżetowej na 2010 r. w części dotyczące służby cywilnej.

Uchwała nr 31 Rady Służby Cywilnej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie: zaopiniowania projektu ustawy budżetowej na 2011 r. w części dotyczące służby cywilnej Rada Służby Cywilnej pozytywnie opiniuje projekt ustawy budżetowej na 2011 r. w części dotyczące służby cywilnej.

Uchwała nr 54 Rady Służby Cywilnej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zaopiniowania proponowanego przez Ministra Finansów wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej na 2012 r.
Rada Służby Cywilnej pozytywnie opiniuje proponowany przez Ministra Finansów wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2012 r.

Uchwała nr 59 Rady Służby Cywilnej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: zaopiniowania projektu ustawy budżetowej na 2012 r. w części dotyczące służby cywilnej
Rada Służby Cywilnej pozytywnie opiniuje projekt ustawy budżetowej na 2011 r. w części dotyczące służby cywilnej.

- wskazuje, iż w pełni aprobują Państwo kształtowanie sytuacji finansowej służby cywilnej jako aparatu administracji publicznej jak i systematyczne pogarszanie się osobistej sytuacji finansowej i bytowej członków Korpusu Służby Cywilnej.

Wydaje nam się, iż warto by zapoznali się Państwo z odczuciami szeregowych członków Korpusu, które przekazujemy w załączeniu, mając nadzieję na wnikliwe się z nimi zapoznanie, rzetelną analizę oraz uwzględnienie ich przy podejmowaniu uchwał dotyczących ustaleń w tym zakresie w ustawie budżetowej na 2013 r.Z poważaniem
Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

Do maila dołączyliśmy nieco zmodyfikowane argumenty z wersji dla  Szefa Służby Cywilnej.


Mail nie pozostał bez odpowiedzi. Otrzymaliśmy zapewnienie, iż:

...dziękując za nadesłane uwagi, w tym spostrzeżenia dotyczące sposobu kształtowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej, Rada Służby Cywilnej pragnie zapewnić, iż wnikliwie przeanalizuje poddane przez Państwa pod rozwagę argumenty, a następnie - na jednym z najbliższych posiedzeń RSC - wspólnie je przedyskutuje. Z uwagi na wcześniejsze zobowiązania oraz ustalony porządek obrad, nie będzie to bowiem możliwe podczas najbliższego, tj. czerwcowego posiedzenia Rady...

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z wyłącznie opiniodawczej mocy tych organów, z których stanowiskiem, nawet gdyby było po naszej myśli Minister Finansów nie musi się zgodzić, ale będziemy nadal przedstawiać nasze racje na każdym z dalszych etapów prac nad ustawą budżetową na 2013 r.
Zachęcamy do szerszej akcji, jak już wcześniej wspominaliśmy, może warto wpaść do parlamentarzystów mających biura w pobliżu Waszych miejsc zamieszkania. Nie ma co czekać, że ktoś za nas się o nas upomni. No i sami nie damy rady bez Waszego zaangażowania...

Joomla templates by a4joomla