sluzba_cywilna_logoZgodnie z przepisem art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej wyniki osób, które pozytywnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej w 2012 roku, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nastąpi to po analizie przekazanego Szefowi Służby Cywilnej przez Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2012 r. oraz po ocenie przebiegu postępowania przez Radę Służby Cywilnej.

Analiza sprawozdania zostanie podjęta bezpośrednio po jego otrzymaniu. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej Szef Służby Cywilnej sprawuje nadzór nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego. W myśl art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o służbie cywilnej przebieg postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej ocenia Rada Służby Cywilnej.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego wstępnie zaplanowano na dzień 29 sierpnia 2012 r.


Mianowań w służbie cywilnej dokonuje się w ramach limitu mianowań na dany rok (w 2012 r. jest to 500 osób), uwzględniając w ramach ww. limitu absolwentów KSAP, którzy w danym roku złożą wniosek o mianowanie (w 2012 r. złożono 71 takich wniosków).

W 2012 r. mianowanie nastąpi z dniem 1 grudnia 2012 r.

Komunikat DSC

Joomla templates by a4joomla