portal_niezalenyCzy Ministerstwo Finansów planuje swoisty zamach na instytucję mianowania w służbie cywilnej ? Są powody by tak sądzić.

 

Zbliża się moment opracowania ustawy budżetowej na kolejny rok. Wraz z nią Rada Ministrów przedłoży sejmowi trzyletni plan limitu mianowań urzędników służby cywilnej. Obowiązek ten wynika wprost z art.7 ust.2 ustawy o służbie cywilnej. Z kolei ust.1 tego artykułu stanowi, iż ustawa budżetowa na dany rok budżetowy określa limit mianowań jak i środki finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

Jak wynika z uchwały Rady Służby Cywilnej nr 76, Szef Służby Cywilnej zaproponował podwyższenie limitu mianowań na lata 2013 – 2015 o 100, tj. do 600 osób, co Rada zaopiniowała pozytywnie. W mojej ocenie to niewystarczająca propozycja, jeśli chcemy mówić o budowie profesjonalnej służby cywilnej. Niemniej propozycja ta, to krok w dobrym kierunku. Jednocześnie z treści uchwały Rady wynika, że

Minister Finansów zaproponował, aby limit mianowań w tym okresie wyniósł zero (!)

Zastanawiam się jak rozumieć taką propozycję, jeśli nie jako jawną próbę obejścia przepisów ustawy o służbie cywilnej ? Toż to genialny w swej prostocie pomysł: nie nowelizujmy ustawy o służbie cywilnej, zostawmy mianowania tak jak są, ale – w ustawie budżetowej określmy ich poziom na zero ! A co np. z absolwentami kolejnych promocji KSAP, którym mianowanie przysługuje na ich wniosek (art.42 ust.2 usc) ? Czy o tym szanowny minister zapomniał, a może najzwyczajniej w świecie nie wie, że takie uprawnienia im przysługują ? Ale i na to jest metoda, jak się dowie, zlikwiduje KSAP (!)

Bardzo chciałbym przeczytać dokument zawierający uzasadnienie takiej propozycji resortu finansów. Nie jestem jednak optymistą. Zarówno co do tego, że taki dokument ujrzę, jak również mam wątpliwości czy obecny skromny limit mianowań zostanie utrzymany. Minister finansów ma bardzo mocną pozycję negocjacyjną w procesie kształtowania ustawy budżetowej więc zakładam, że pułap ten może zostać obniżony. Wszak to takie modne oszczędzać na urzędnikach. Po raz kolejny zamrozić wynagrodzenia, zmniejszyć możliwość zawodowego rozwoju, awansu, obciąć fundusze na szkolenia, itd. Metoda małych kroków… A jak będzie w praktyce przekonamy się niebawem…

 

Joomla templates by a4joomla