portal_niezalenyOpublikowano projekt ustawy wprowadzający m.in. zmiany w zakresie przesłanek fakultatywnego rozwiązania stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej.

 

Zgodnie z art.17 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, w art.71 ust.2 ustawy o służbie cywilnej

planuje się uchylenie pkt.1

. Obecnie, zgodnie z tym przepisem rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej może nastąpić, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w razie osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury.

Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych.

 

 

Joomla templates by a4joomla