Wprawdzie do kolejnej "akcji" składania przez nas oświadczeń majątkowych sporo czasu, nie mniej temat cały czas gorący. Tym razem problem mają pracownicy  Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pojawiły się bowiem wątpliwości co do interpretacji przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, które m.in. regulują kwestie składania oświadczeń o stanie majątku części zobowiązanych.

Przepis art. 10 tej ustawy wymienia osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątku. Są to pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze określone w przepisie art. 2 pkt 1 ustawy oraz pracownicy urzędów państwowych zajmujący stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami kierowniczymi. Zobowiązanymi do złożenia oświadczeń są też urzędnicy służby cywilnej.

Wątpliwości w sprawie pojawiły się z uwagi na możliwą interpretację pojęcia "równorzędne pod względem płacowym".

Zgodnie z interpretacją przekazaną przez Dyrektora Generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiska równorzędne to te, które zostały umieszczone na tej samej pozycji w Załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określania stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. Pojęcie "równorzędne pod względem płacowym" może być także interpretowane w odmienny sposób - tzn. pracownicy, którzy otrzymują płacę na poziomie osoby zajmującej stanowisko kierownicze.


Rzecznik Praw Obywatelskich zwracił się więc z prośbą o zajęcie stanowiska w tej kwestii oraz o przeanalizowanie funkcjonującej praktyki w urzędach państwowych.

Joomla templates by a4joomla