NIK

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli administracja rządowa dobrze i sprawnie przygotowuje się do polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Rząd prawidłowo zaplanował niezbędne do przejęcia Prezydencji zadania, konsekwentnie je realizuje i umiejętnie korzysta z doświadczeń państw, które już przewodniczyły Radzie UE.

Polska starannie przygotowuje się do przewodniczenia pracom Rady Unii Europejskiej. Pełnomocnik Rządu oraz kierownicy jednostek administracji rządowej właściwie zaplanowali zadania niezbędne do sprawowania przez Polskę Prezydencji. Określono terminy ich realizacji oraz wyznaczono już dokładnie zakresy odpowiedzialności za każde przedsięwzięcie. Nie zapomniano o opisaniu zasad koordynacji wykonywania zadań przez wszystkie zaangażowane w proces przygotowań instytucje. Przedstawiciele administracji rządowej korzystali w tym zakresie z doświadczeń państw, które już sprawowały prezydencję.[...]

Więcej informacji na stronie NIK.

Na stronie można zapoznać się również ze szczegółowymi wynikami kontroli w tym przedmiocie.

 

źródło: nik.gov.pl

 

Joomla templates by a4joomla