sluzba_cywilna_logo6 listopada 2012 r.

odbyło się XV posiedzenie Forum Dyrektorów Generalnych Urzędów. Spotkaniu, które dotyczyło głównie komunikacji administracji rządowej z obywatelami oraz kwestii budowania społecznego zaufania do służby cywilnej, przewodniczył Szef Służby Cywilnej Sławomir Brodziński.

W trakcie spotkania odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez dyrektora Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dagmira Długosza, dotyczący kontaktów administracji rządowej z mediami oraz kwestii budowania społecznego zaufania do służby cywilnej. W panelu udział wzięli m.in.: Jarosław Fiks, dyrektor generalny Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Piotr Kulpa, dyrektor generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dr Robert Sobiech, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, oraz Małgorzata Wójcik, naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dyskutanci przedstawili wyniki najnowszych badań (przeprowadzonych w Polsce i za granicą) dotyczących postrzegania urzędników i urzędów przez obywateli. Zwrócili uwagę na obecne w świadomości społeczeństw stereotypy urzędników i możliwości ich zmiany.


źródło: dsc.kprm.gov.pl

Joomla templates by a4joomla