Już niedługo 27 listopada 2012 r. w siedzibie centrali ZUS ul. Szamocka 3,5 w Warszawie w Sali B05 w godz 11-14 odbędą się kolejne warsztaty w ramach  cyklu Zarządzanie przez cele w administracji publicznej – dobre praktyki. Temat kolejnych warsztatów to: „Wykorzystanie badań satysfakcji klientów w zarządzaniu jakością usług publicznych”. 

Celem warsztatów jest stworzenie forum wymiany doświadczeń związanych z budowaniem sprawnej administracji w duchu New Public Management (NPM). Podstawą tych działań jest przeświadczenie (z którym osobiście nie do końca się zgadzam), że administracja publiczna musi w coraz większym stopniu stosować wzorce funkcjonowania organizacji biznesowej. Istotą działań w biznesie jest maksymalizacja zysku. Na naszym gruncie - usług administracji - odpowiednikiem ma być minimalizacja kosztów  przy określonym poziomie realizacji wyznaczonych celów. Mam jednak wrażenie, że przez kilka ostatnich lat nasi decydenci pamiętają tylko o pierwszej części - minimalizacji kosztów. Niestety, jak dalej tak będziemy minimalizować koszty, to odbywać się to będzie z drastycznym obniżaniem jakości świadczonych usług ludności. Bezkosztowo - z wysoką jakością niewiele ma wspólnego, o tej biznesowej zasadzie jakoś mniej się wspomina.


Nie mniej, warto brać udział w takich warsztatach, z tym że, niekoniecznie jednak przyjmować bezkrytycznie wszystkie wieszczone tezy. No i warsztaty sa dobrym sposobem na zgłaszanie wątpliwości lub własnych pomysłów.


Warsztaty te są naprzemiennie organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Zrealizowane lub planowane tematy, to:

  1. Zarządzanie przez cele w organizacji publicznej

  2. Dojrzałość procesowa organizacji publicznej

  3. Wykorzystanie badań satysfakcji klientów w zarządzaniu jakością usług publicznych

  4. Zarządzanie IT w administracji publicznej

  5. Doświadczenia w zarządzania ryzykiem w administracji publicznej.

  6. Budowa i wykorzystanie kompetencji analitycznych w administracji publicznej

  7. Systemy motywacyjne w administracji

Wiecej informacji na stronie projektu Zmieniamy się dla Ciebie

 

Joomla templates by a4joomla