Dostaliśmy w piątek oficjalną informację dla mediów na temat konferencji (o której było w sąsiednim artykule). Niestety, mimo że spotkanie zapowiada się badzo interesująco, nie będziemy mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu - każde z nas ma kawałek drogi do Warszawy i normalne obowiązki zawodowe, więc nie zawsze możemy sobie pozwolić na taką wyprawę. Niemniej będziemy wdzięczni za kilka zdań podsumowania od organizatora po konferencji.

W informacji czytamy m. in.:

Narastające skutki kryzysu gospodarczego, oddczuwalne również w administracji na poziomie działań publicznych, uwidaczniają dysfunkcje instytucjonalne w części systemu publicznego. Z drugiej jednak strony, znaczenie zarządzania publicznego w zakresie regulacji jest uważane za atut administracji w walce z kryzysem.
- Czy kryzys może działać stymulująco na administrację wzmagając jej wysiłki modernizacyjne, czy też pogłębia wady administracji?
- Jaki model dla polskiej administracji byłby najbardziej pożądany z punktu widzenia modernizacji standardów działań publicznych?
- W jakim zakresie możemy czerpać z doświadczeń na poziomie europejskim?
Na te i inne pytania odpowiadać będą uczestnicy konferencji „Polityki publiczne w Polsce. Potrzeby modernizacji standardów działań publicznych wobec kryzysu”, która odbędzie się w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, 12 grudnia br.
W konferencji weźmie udział prof. Giandomenico Majone, światowej sławy ekspert w dziedzine ekonomicznej i społecznej regulacji, analizie procesów publicznych oraz teorii podejmowania decyzji. W czasie konferencji wystąpi z przemówieniem pt. Policymaking and Policy Analisys at the National and European Levels.
Udział w konferencji potweirdzili następujący paneliści: prof. Hubert Izdebski (Instytut Nauk o Państwie i Prawie, UW), dr Agnieszka Chłoń-Domińczak (Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Statystyki i Demografii SGH, była Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej), Tomasz Potkański (Zastępca Dyrekotra Biura Związku Miast Polskich), Dagmir Długosz (Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej), prof. Witold Orłowski (członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, główny doradca ekonomiczny PwC), prof. Aleksander Surdej (Katedra Studiów Europejskich, UEK), Piotr Żuber (Dyrektor Departamentu Kordynacji Polityki Strukturalnej MRR), dr Andrzej Zybała (KSAP, Collegium Civitas), prof. Agnieszka Rothert (Laboratorium Nowoczesnych Metod Prognoz i Symulacji Polityczno-Społeczno-Gospodarczych, UW), prof. Ryszard Szarfenberg (Instytut Polityki Społecznej UW), dr Karol Olejniczak (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, UW).

Joomla templates by a4joomla