Na stronie Departamentu Służby Cywilnej pojawiły się dwa dokumenty: Streszczenie raportu końcowego z badania nt. rozwoju statusu zatrudnienia w służbie cywilnej krajów UE w wersji polskiej i Pełny tekst raportu końcowego z badania nt. rozwoju statusu zatrudnienia w służbie cywilnej krajów UE w wersji angielskiej.

 

 

 

 

Raport został przyjęty podczas 59. spotkania Dyrektorów Generalnych EUPAN w Nikozji.

 

 

 

 

Przyznam szczerze, że nie mam dziś siły czytać pełnego raportu, który liczy sobie przeszło 100 stron i zadowoliłam się póki co streszczeniem - ale wnioski które zawierają się w streszczeniu aż się proszą o komentarz...

 

 

 

 

Na dobranoc dzisiaj tylko dwa wybrane cytaty (nie wypada wszak komentować zanim się całości nie przeczyta...):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 22: Kryzys finansowy i wdrażanie środków oszczędnościowych znacząco wpływa na siłę roboczą w sektorze publicznym. Większość programów restrukturyzacyjnych i środków oszczędnościowych nie została w wystarczającym stopniu poddana analizie. W przyszłości państwom członkowskim zaleca się prowadzenie otwartej i efektywnej dyskusji na temat skutków oddziaływania na szczeblu krajowym poszczególnych polityk restrukturyzacyjnych oraz instrumentów. Na przykład nie przeprowadzono żadnej analizy powiązania pomiędzy najważniejszym zarządzaniem publicznym a tendencjami w ZZL oraz stopniem upolitycznienia a nieetycznymi zachowaniami.

 

 

 

 

Punkt 27. Szczególnie kraje, które wdrażają w pośpiechu programy restrukturyzacyjne nie zawsze prowadzą ocenę następstw tych środków dla zatrudnionych w sektorze publicznym. Dotychczas wiele z obecnych skutków reform wywołuje niezamierzone skutki uboczne i powoduje nowe rozterki. (...) Chociaż oczekuje się, że redukcje wydatków operacyjnych pozytywnie wpłyną na krótkoterminowe cele budżetowe rządu, mogą również działać ze szkodą dla długoterminowej zdolności rządu do pełnienia służby. Ponadto, „plany konsolidacji finansów zazwyczaj zakładają redukcję poziomu obsady etatów i rekompensat dla pracowników sektora publicznego, sytuacja może mieć znaczące następstwa pod względem motywacji i zaangażowania urzędników państwowych oraz kierownictwa, co oczywiście wpłynie na jakość pełnienia służby"

 

 

 

 

 

Pytanie tylko - kto jeszcze oprócz nas to przeczyta?

 

 

 

 

 

 

 


{jcomments off}

Joomla templates by a4joomla