Celem publikacji jest wg autorów przekazanie najważniejszych i praktycznych informacji związanych z tematyką korupcyjną. Ma być swoistym vademecum antykorupcyjnym dla osób pełniących funkcje publiczne. Autorzy przedstawiają przepisy antykorupcyjne obowiązujące w Polsce zwracając uwagę na pewną asymetrię pomiędzy korumpującym a korumpowanym.

Aktualne prawo stanowi, iż osoby wręczające korzyść majątkową mogą uniknąć oskarżenia, jeśli ujawnią okoliczności przestępstwa – pogrążając jednocześnie urzędnika dopuszczającego się przyjęcia takiej korzyści. Jak słusznie autorzy zauważyli ta "marchewka" mająca uderzyć w "solidarność" stron tego przestępstwa bardzo często może prowadzić do tego, iż jedna dwuznaczna sytuacja  może być przesłanką do  sytuacji szantażu, a jeden czyn korupcyjny staje się początkiem kolejnych.

Z drugiej strony bardzo łatwe jest pomówienie urzędnika, gdyż "wręczający" korzyść ma zagwarantowaną bezkarność. Dlatego też bardzo ważna jest znajomość przepisów prawa i konsekwencji jego łamania. Istotne jest też, by urzędnicy znali zarówno regulacje prawne, jak i mieli w swoich instytucjach wypracowane procedury zachowań w przypadu zaistnienia takich sytuacji.

To wszystko znajdziemy w poradniku CBA - jest to już III wydanie (stan prawny na VIII 2012). Sądzę, że większość uregulowń jest nam dobrze znana. Temat antykorupcji jest bowiem dość często poruszany na różnych szkoleniach i spotkaniach. W urzędach z reguły są opracowane programy antykorupcyjne, a ryzyko zaistnienia takich sytuacji jest szczególnie monitorowane.

Nie mniej warto mieć taki poradnik pod ręką i od czasu do czasu do niego zajrzeć.


Joomla templates by a4joomla