Na stronach sejmowych opublikowano odpowiedź Adama Jassera - podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na interpelację nr 9138.

Posłowie Piotr Zgorzelski i Jarosław Górczyński zadali wydawałoby się trzy proste pytania.

1. Dlaczego tak znacznie zmniejszono limit mianowań urzędników służby cywilnej?

2. Czy Rada Ministrów, zmniejszając liczbę mianowań, nie godzi w profesjonalizm polskich urzędów?

3. Czy Rada Ministrów planuje zwiększyć limit w kolejnych latach, czy może sukcesywnie go zmniejszać?

Interpelacja została ogłoszona w dniu 27.09.2012 r. na posiedzeniu nr 22.

 

 

Pytania okazały się na tyle trudne, że w dniu 16.10.2012 r. do sejmu wpłynęła informacja o przedłużeniu terminu odpowiedzi. Ostatecznie odpowiedź wpłynęła w dniu 08.11.2012 r. i została ogłoszona w dniu 22.11.2012 r. na posiedzeniu nr 27. Jeszcze trochę potrwało jej udostępnienie na stronie internetowej sejmu, ale doczekaliśmy się.

Sądzę, że wypada docenić pracę KPRM nad jej zredagowaniem i opublikować ją na naszych łamach w całości:


Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając z upoważnienia prezesa Rady Ministrów na interpelację posłów Piotra Zgorzelskiego i Jarosława Górczyńskiego w sprawie wprowadzonych limitów na urzędników mianowanych w korpusie służby cywilnej, uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 27 września 2012 r., limit mianowań urzędników w służbie cywilnej został obniżony z poziomu 500 osób w roku 2012 do poziomu 200 osób rocznie. Taka wysokość limitu jest rezultatem kompromisu pomiędzy potrzebami służby cywilnej a koniecznością ograniczania deficytu sektora finansów publicznych. Członkowie korpusu służby cywilnej, którzy zdadzą egzamin z najlepszym wynikiem, nadal będą mieli możliwość uzyskania mianowania. Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 27 września 2012 r. limit mianowań urzędników w służbie cywilnej w latach 2014–2015 został ustalony na poziomie 200 osób rocznie.

Z poważaniem

 

Pan Adam Jasser - podsekretarz stanu w KPRM

z upoważnienia prezesa Rady Ministrów (jednocześnie zwierzchnika służby cywilnej) właściwie odpowiedział na wszystkie pytania. Ad.1 - konieczność ograniczania deficytu sektora finansów publicznych (to wprawdzie śmieszne oszczędności ale ratujemy budżet państwa). Ad.2 - najlepsi nadal będą mieli możliwość uzyskania mianowania (to nawet poprawi profesjonalizm polskich urzędów, bo mianowanymi urzędnikami zostanie wyłącznie "śmietanka" najlepszych). Ad.3 - na lata 2014-2015 limit taki jak na 2013 (200 osób - nie zwiększymy, nie zmniejszymy).

 

Wydaje mi się, że w KPRM odbyła się solidna burza mózgów, zamówiono przynajmniej kilka ekspertyz i opinii prawnych, prawdopodobnie ostateczny tekst odpowiedzi poprzedziło kilkanaście projektów i kolejnych wersji. Ale dzięki temu otrzymaliśmy jasny i prosty przekaz - zwierzchnik służby cywilnej ma ją...

Joomla templates by a4joomla