sluzba_cywilna_logoW BIP KPRM zostały opublikowane:

wzór zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego

dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej w roku 2013 oraz

wzór wniosku o mianowanie w służbie cywilnej absolwenta KSAP

w roku 2013.


Formularz zgłoszenia do postępowania w postaci umożliwiającej wypełnienie i wydruk dostępny jest na stronach Internetowego Systemu Zgłoszeń KSAP (http://www.ksap.gov.pl/pksc/).

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego kieruje zgłoszenie do Szefa Służby Cywilnej, składając je bezpośrednio w siedzibie KSAP albo drogą pocztową pod adresem KSAP z dopiskiem „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”. Do zgłoszenia dołącza się dowód wniesienia na rachunek bankowy KSAP opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego. W roku 2013 opłata ta wynosi 560 zł.

Absolwenci KSAP kierują wnioski o mianowanie w służbie cywilnej do Szefa Służby Cywilnej.

Zarówno zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego, jak i wniosek o mianowanie w służbie cywilnej absolwenta KSAP składa się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja.

Joomla templates by a4joomla