Projekt ustawy wrócił z Senatu. Prawdopodobnie poprawki zgłoszone przez izbę wyższą wejdą pod obrady sejmu na najbliższym posiedzeniu 23-25 stycznia 2013 r. Z członków Korpusu służby Cywilnej kciuki powinni w tych dniach trzymać mocno zaciśnięte pracownicy Urzędu Patentowego.

Senatorzy sypnęli groszem by podreperować im troszkę "worek" z pulą wynagrodzeń.

Zaproponowana przez senatorów poprawka nr 2 ma na celu doprowadzenie wynagrodzeń pracowników Urzędu Patentowego, nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2013 r. W zakresie pozostałych grup pracowników wzrost środków na wynagrodzenia ma na celu zagwarantowanie specjalistycznej kadry eksperckiej o wyksztalceniu technicznym i prawniczym, która ma decydujący wpływ na realizację dodatkowych zadań Urzędu będących konsekwencją związania Polski umowami międzynarodowymi oraz prawem europejskim (dla członków korpusu służby cywilnej przypada zwiększenie wynagrodzeń o 400tys. zł).

Uchwała Senatu z 8 stycznia 2013r.

 

Joomla templates by a4joomla