Gdyby ktoś nadal zastanawiał się nad tabelą 8 to mam kilka propozycji poniżej - skleconych trochę w pośpiechu, więc może coś mi uciekło. Praw autorskich sobie nie roszczę do tego, a jeśli ktoś ma inne pomysły, to podzielcie się tutaj. Termin do złożenia sprawozdania upływa z końcem stycznia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiana przepisów ustawy o służbie cywilnej

 

 

 

 

proponowane działanie

 

 

 

 

Art. 81

 

 

 

 

Ocena okresowa dotyczy wykonywania przez członka korpusu służby cywilnej
obowiązków wynikających z opisu zajmowanego przez niego stanowiska pracy.
Nie wszystkie wykonywane przez członka s.c. zadania uwzglęniono w opisie stanowiska - np. funkcja rzecznika dyscyplinarnego czy stałe wykonywanie pełnomocnictw imiennych nie związanych z reprezentowaniem urzedu na zewnątrz w ogóle nie podlegają ocenie, nie są ujęte w wartościowaniu. Taki zapis wymusza nie ocenę konkretnego pracownika, a jedynie jego zadań z zakresu stanowiska pracy. Dobrze byłoby więc uwzględnić w przepisach dot. oceny indywidulany zakres czynności, który wcale nie musi być jednoznaczny z ogólnym opisem stanowiska pracy.

 

 

 

 

proponowane działanie

 

 

 

 

Art. 97

 

 

 

 

Zmiana zasad rozliczania godzin nadliczbowych. Rekompensowanie nadgodzin czasem wolnym w tym samym wymiarze jest niezgodne z art. 4 pkt 3 Europejskiej Karty Społecznej (DzU z 1999 r. nr 8, poz. 67).

 

 

 

 

proponowane działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiana przepisów aktów wykonawczych do ustawy

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

 

 


z dnia 8 maja 2009 r.

 

 


w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak do art. 81 ustawy o służbie cywilnej

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 2011 r.
w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stworzenie przez urzędy centralne "wyceny" wykonywanych w urzędach zadań; ujmowanie do wartościowania wszystkich zadań przypisywanych do stanowisk pracy oraz umożliwienie uwzględnienia w wartościowaniu zadań przydzielonych indywidualnie i nie przypisanych do żadnego stanowiska pracy

 

 

 

 

proponowane działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia i rozwój zawodowy

 

 

 

 

inne, jakie...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utworzenie i udostępnienie platformy elektronicznej umożliwiającej nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń przez pracowników różnych urzędów korpusu; ułatwienie dostępu do specjalistów z określonych dziedzin zatrudnionych w korpusie;

 

 

 

 

inne, jakie...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systematyczne organizowanie dni otwartych dla służby cywilnej i w ramach tego wydarzenia stworzenie warunków umożliwiających kontakt ze specjalistami różnych dziedzin, również spoza DSC

 

 

 

 

inne, jakie...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budowanie bazy wiedzy na poziomie DSC z zakresu zatrudnionych w korpusie specjalistów i tym samym umożliwienie dotarcia do nich (konsultacje, wizyty studyjne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikacja wewnętrzna

 

 

 

 

wspieranie i ułatwianie komunikacji i wymiany doświadczeń przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utworzenie i udostępnienie platformy elektronicznej umożliwiającej nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń przez pracowników różnych urzędów korpusu; ułatwienie dostępu do specjalistów z określonych dziedzin zatrudnionych w korpusie;  wsparcie przy tworzeniu systemów zarządzania wiedzą urzędach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizerunek służby cywilnej

 

 

 

 

inne, jakie...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uruchomienie platformy elektronicznej dla obywateli na której można będzie w prosty sposób dotrzeć do poszukiwanych informacji - wykorzystanie tam materiałów wypracowanych m. in. w programie Klient w centrum uwagi administracji. Platforma taka mogłaby też pełnić funkcję nawigacyjną pomiędzy serwisami różnych urzędów, kierując szukających do odpowiednich źródeł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasoby na realizację zadań służby cywilnej

 

 

 

 

Realizacja projektów i upowszechnianie narzędzi umożliwiających efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkichi finansowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jak przy wspieraniu i ułatwianiu komunikacji

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla