Komisja Administracji i Cyfryzacji wysłuchała informacji o funkcjonowaniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Informację przedstawili: szef Służby Cywilnej - Sławomir Brodziński oraz dyrektor KSAP - Jan Pastwa.

Przedstawione informacje dotyczyły historii powstania szkoły, jej misji, systemu kształcenia, finansowania, majątku, absolwentów, a także wykonywania nad nią nadzoru przez Prezesa Rady Ministrów oraz zakresu upoważnienia dla Szefa Służby Cywilnej i jego realizacji.


Przeprowadzona w ramach nadzoru kontrola w 2011 r. wskazała m.in. na:


  • konieczność redefinicji misji szkoły, która wyczerpała się po 20 latach funkcjonowania i powinna uwzględniać potrzeby nowoczesnej administracji;

  • brak skutecznych mechanizmów pozwalających na zdefiniowanie potrzeb w zakresie kształtowania i przygotowania zasobów ludzkich do służby publicznej;

  • niesystematyczne identyfikowanie potrzeb administracji niezbędne do wypełniania misji szkoły.

W trakcie dyskusji posłowie zwrócili uwagę na potrzebę wypracowania nowej formuły funkcjonowania szkoły oraz dokładniejszego rozpoznawania potrzeb nowoczesnej administracji, a także wskazali na zasadność bliższej współpracy z organami administracji.Relacja z posiedzenia: TUTAJsejm.gov.pl

Joomla templates by a4joomla