26 kwietnia 2013 r. KPRM ogłosiło przetarg na  organizację i przeprowadzenie szkolenia centralnego pn.  "Właściwa komunikacja urzędów administracji publicznej  ze społeczeństwem". Szczegółowymi celami szkolenia są:

  • przedstawienie i omówienie wyników badań w zakresie wizerunku służby cywilnej w Polsce, przeprowadzonych przez firmę ARC Rynek i Opinia,

  • ugruntowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz kreowania polityki informacyjnej,

  • wzmocnienie kompetencji uczestników szkoleń w ww. zakresie.

Nie zmierzam negować tego rodzaju szkoleń. Chociaż, jeśli chodzi o pierwszy z punktów to grupa docelowa szkoleniowa powinna już wyniki tych badań znać i z nich od dawna korzystać.

Natomiast faktycznie wiedzy w tym zakresie nigdy nie jest za wiele. I warto oczywiście inwestować w umiejętności i kompetencje osób, które się tym zajmują. Czy grupa docelowa to akurat Ci najbardziej trafnie wytypowani? Jak zwykle można się zastawiać, kto faktycznie tę komunikację prowadzi, kreuje postawy, zachowania. Łącznie ma zostać przeszkolonych  160 członków korpusu służby cywilnej.

Mam tylko jedno ale. Zastanawiam się jakie są merytoryczne przesłanki, które spowodowały że sesje szkoleniowe dla "dyrektorów" mają być przeprowadzone w hotelu o standardzie nie niższym niż czterogwiazdkowy, a dla "specjalistów od komunikacji" wystarczą już  trzy gwiazdki. Ot, takie jedno ale...


Natomiast powyższe dziwne "przyznawanie gwiazdek" wskazuje, że drugie ze szkoleń, na które rozpisano przetarg 8 maja 2013 r.  - "Przeprowadzenie szkoleń z zakresu równego traktowania dla urzędników administracji publicznej" jest jak najbardziej pożądane i powinno być zrealizowane jak najszybciej.


Joomla templates by a4joomla