Ruszyły prace legislacyjne zmierzające do utworzenia  Państwowej Inspekcji  Bezpieczeństwa Żywności  i Weterynarii. Planowana jest konsolidacja Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności. Projekt założeń ustawy jest już na stronie RCL.

Proponuje się, aby nowa Inspekcja rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 lipca 2015 r. Wymagać to będzie szeregu rozwiązań związanych z likwidacją dotychczasowych inspekcji, zniesieniem ich organów, spraw dotyczącyh przekazania majątku, przejęcia kompetencji, oczywiście też spraw pracowniczych, ustalenia zasad przejściowych do postępowań w toku itp. Zmianie ulegnie szereg ustaw (ponad 20, w tym również ustawa o służbie cywilnej), planowane jest przeprowadzenie tego odrębnym aktem ustawowym.

Oczywiście, jak zwykle planowane jest powołanie Pelnomocnika do spraw utworzenia Inspekcji. Jakie skutki pracownicze przyniesie? Trudno  na tym etapie prac ocenić.

Joomla templates by a4joomla