logo_pwso

W ramach upowszechniania informacji o konkursie, o którym w artykule obok dostaliśmy notatkę przygotowaną dla mediów przez DSC z prośbą o publikację, zatem jeszcze kilka słów na ten temat od Departamentu:

Konkurs Szefa Służby Cywilnej „Profesjonaliści w służbie obywatelom”

 

Rusza nowa inicjatywa Szefa Służby Cywilnej – konkurs dla urzędów administracji rządowej pod nazwą „Profesjonaliści w służbie obywatelom”.

Założeniem konkursu jest popularyzacja wśród urzędów działań i rozwiązań zorientowanych na poprawę jakości obsługi i zwiększanie satysfakcji klientów urzędów, co w konsekwencji przyczyni się do wsparcia rozwoju nowoczesnej i profesjonalnej administracji rządowej,

a także do poprawy jej wizerunku w społeczeństwie.

 

Konkurs będzie promował urzędy, które wyróżniają się na tle innych dzięki stałemu doskonaleniu dotychczas wypracowanych standardów obsługi klienta oraz samodzielnemu inicjowaniu rozwiązań modernizacyjnych, kierując się przy tym przede wszystkim dobrem klientów.

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni spośród urzędów, które nadeślą formularze zgłoszeniowe zawierające wypełnioną ankietę oraz opis praktyki z zakresu obsługi klienta, która zdaniem urzędu zasługuje na wyróżnienie i upowszechnienie. Ocena formularzy będzie przebiegała dwuetapowo: pierwszy etap to ocena ankiety, drugi ocena dobrej praktyki. Tylko zgłoszenia urzędów stosujących obligatoryjne standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, które uzyskają min 50% punktów z części ankietowej przechodzą do drugiego etapu. Ocena dobrej praktyki będzie dokonywana na podstawie kryterium innowacyjności, skuteczności oraz powtarzalności i powszechności.

Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli administracji rządowej, organizacji pozarządowych, Rady Służby Cywilnej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wyłoni maksymalnie 3 laureatów konkursu, którzy na okres jednego roku otrzymają tytuł "Najbardziej przyjaznego urzędu administracji rządowej". Dodatkowo, Szef Służby Cywilnej może przyznać maksymalnie 3 wyróżnienia, za opis praktyk, które powinny być w sposób szczególny promowane w administracji rządowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca br. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom planowane jest na luty 2014 r.

Szczegółowe informacje, w tym m. in. regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie

www.dsc.kprm.gov.pl

w bloku POLECAMY.

 

Joomla templates by a4joomla