O planach wprowadzenia CUW pisaliśmy już na naszych łamach w styczniu i marcu. Prace nad założeniami do projektu ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych oraz o zmianie niektórych ustaw trwają. Pierwotnie centra miały ruszyć już od lipca 2013 r. W przyszłym tygodniu planowana jest podobno konferencja uzgodnieniowa. Po przeanalizowaniu kilkuset zgłoszonych uwag

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało nowy projekt założeń.

W prasie natomiast już pojawiły się doniesienia, że po raz kolejny próby "odchudzenia administracji" spotkały się ze skutecznym oporem urzędników. Czy wprowadzone zmiany to ustępstwa   wobec urzędów? A może tylko ktoś poszedl wreszcie choć trochę "po rozum do głowy". Były propozycje by odroczyć wejście w życie ustawy o 5 lat ze względu na i tak "galopujące" bezrobocie, ale nie padły na podatny grunt. Dla przypomnienia - po opublikowaniu pierwotnych założeń szacowano, że pracę może stracić 1,4tys. urzędników (wg aktualnych propozycji - pracownicy przejęci przez wojewodę z likwidowanych jednostek, którzy nie otrzymają propozycji etatu do końca maja 2014 r., stracą zatrudnienie). Z założeń zniknęła też informacja o kosztach przeprowadzenia tej "operacji", poprzednio szacowano je na ponad 10mln złotych. Mam nadzieję, że ktoś nie wpadł na pomysł, że da się to przeprowadzić bezkosztowo, tj. w ramach aktualnych budżetów urzędów wojewódzkich.

Dla leniwych, którym nie chce się „przedzierać” przez cały projekt, kilka pracowniczych regulacji:

  • Pracownicy likwidowanych jednostek staną się z dniem 1 stycznia 2014 r. pracownikami urzędu wojewódzkiego. Dotychczasowy pracodawca obowiązany będzie, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, zawiadomić na piśmie pracowników likwidowanych jednostek o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunku pracy.

  • Stosunki pracy z pracownikami likwidowanych jednostek wygasną po upływie sześciu miesięcy od dnia przejścia do urzędu wojewódzkiego, jeżeli przed dniem 31.05.2014 r. nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa lub wypowiedzenia pracownikom przysługiwać będą odpowiednie świadczenia przewidziane dla pracowników, z którymi stosunek pracy rozwiązuje się z powodu likwidacji zakładu pracy.

  • Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie ustawy stanowiska kierowników likwidowanych jednostek i ich zastępców pozostaną na swoich stanowiskach do czasu ich odwołania w trybie przewidzianym odrębnymi ustawami.

  • Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

 

Joomla templates by a4joomla