W dniach 2-4 czerwca br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Forum Dyrektorów Generalnych Urzędów Wojewódzkich.

Było  to pierwsze spotkanie odbywające się według nowej formuły przyjętej zarządzeniem nr 4 Szefa Służby Cywilnej z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu współdziałania Szefa Służby Cywilnej z dyrektorami generalnymi urzędów. Prawdę mówiąc jestem ciekaw, jakie to zmiany, czemu służą, jak mają poprawić kontakty i współdziałanie.

Niestety notka na stronie DSC jak zwykle bardzo ogólna. Wiemy o czym rozmawiano, ale jakie były stanowiska poszczególnych uczestników Forum, jakie wnioski, opinie???

Tak więc bardziej dla formalności odnotujmy:

  • przedstawiono poszerzoną informację na temat urzędów wojewódzkich w kontekście Sprawozdania Szefa Służby Cywilnej za 2012 r.

     

  • omawiano istotne bieżące sprawy służby cywilnej, takie jak:  stan prac nad strategią zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej i planowaną ewaluacją standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, nowelizację ustawy o służbie cywilnej oraz pilotaż nowo wypracowanych kryteriów dokonywania ocen w służbie cywilnej

     

  • dyskutowano na temat prac nad tworzeniem wojewódzkich centrów usług wspólnych w kontekście założeń do projektu ustawy o inspekcji bezpieczeństwa żywności

     

  • a gospodarze przedstawili prezentacje: na temat digitalizacji wniosków paszportowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz o dobrej praktyce  – "Assessment i Development Center w procesie naboru".

I jak? Ja nie jestem usatysfakcjonowany. Może dowiemy się coś więcej z najbliższego Biuletynu lub Przeglądu. Chociaż musiałoby się chyba trochę zmienić podejście do polityki medialnej w DSC.

Jeśli chodzi natomiast o dobrą praktykę Dolnośląskiego UW, chyba powinni zacząć od równie dobrej praktyki -

stosowania języka polskiego w swoim urzędzie

.A wracając do jednego z wątków dyskusji - nowelizacji ustawy o służbie cywilnej chętnie bym się dowiedział, czy  poruszono problem naszych nadgodzin i które ze swoich ostatnich stanowisk zaprezentował Szef Służby Cywilnej?

Czy to, o którym pisaliśmy tutaj?

Czy może to, które ostatnio przedstawiono w odpowiedzi na zadane pytania jednemu ze związków zawodowych:

...Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pismo z 27 maja 2013 r., sygn. SK/312/2013, skierowane do Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie informuję, że Szef Służby Cywilnej podtrzymuje stanowisko odnośnie do konieczności nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) w zakresie zapewnienia zgodności przepisów ustawy z Europejską Kartą Społeczną. W związku z powyższym Szef Służby Cywilnej pismem z 8 maja 2013 r. zwrócił się do ministra-członka Rady Ministrów, przewodniczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, Jacka Cichockiego o wprowadzenie do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej obejmującego kwestie dotyczące dostosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych do Europejskiej Karty Społecznej...

(skarbowcy.pl - linku nie podaję, gdyż portal dostęp do dużej części swych zasobów ogranicza wyłącznie do użytkowników zarejestrowanych)

 

 

Joomla templates by a4joomla