mrozDziś trochę nietypowo, bo pozwolę sobie zacytować treść postów Wjawora z forum:

Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2014 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2014, przedłożona na Radzie Ministrów

 

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na 2014 r.


realny wzrost produktu krajowego brutto – 2,5%;

średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4%;

nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 3,5%;

nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 3,5%;

przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 9.738,8 tys. etatów;

stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec roku – 13,8%;

zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – 538 .860 etatów (z uwzględnieniem dotychczas dokonanego rozdysponowania zatrudnienia zaplanowanego w rezerwach celowych na 2013 r.);

średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0% (w ujęciu nominalnym); oznacza to, że wynagrodzenia w przyszłym roku nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem.

 

Takie propozycje wskaźników makroekonomicznych rząd przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca 2013.

Jest kryzys (teraz już oficjalny). Zapisano już wszystko w "najważniejszym" dokumencie:

...Kolejnym ważnym czynnikiem determinującym wydatki są założenia dotyczące kształtowania się kosztów pracy w sektorze instytucji rządowych i samorządowych.

Przyjęto, że w części związanej z kosztami pracy w okresie prognozy nominalny fundusz wynagrodzeń podsektora centralnego i ubezpieczeń społecznych nie zmieni się w stosunku do 2013 r.

(z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które – zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów – mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14% rocznie, tak by w latach 2013-15 zwiększyć się łącznie o 30%), a fundusz wynagrodzeń w podsektorze samorządowym będzie rósł w tempie prognozowanej inflacji...

Program Konwergencji - Aktualizacja 2013 - przyjęty przez Radę Ministrów 30. kwietnia 

Pamiętam, że w odpowiedziach na nasze pisma w zeszłym roku to był jeden z głównych argumentów, że zapisano to w Programie Konwergencji.

Ja też to pamiętam. Wniosek po naszych ubiegłorocznych doświadczeniach jest jeden: kiedy tylko będzie to możliwe, członkowie korpusu, jako jedyna grupa zawodowa która ma zamrożoną kwotę bazową od kilku już lat powinni skorzystać z możliwości wystąpienia ze skargą konstytucyjną. Oczywiście, trzeba znaleźć kogoś kto taką skargę może sporządzić. Ale myślę, że to akurat nie będzie wielki problem...

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla