Ukazał się kolejny Przegląd Służby Cywilnej to już trzeci numer tegoroczny. Jest sporo interesujących artykułów, z tzw. „gorącymi” włącznie...

 

Oczywiście nie zabrakło tematów:

Zatrudnienie i wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej w 2012 r. – Hubert Wojtach

(szerzej temat rozwinięto w dodatku tematycznym pn. "Wynagrodzenia w służbie cywilnej":

  • System wynagrodzeń w służbie cywilnej – składniki wynagrodzenia
  • Poziom wynagrodzeń w służbie cywilnej Nagrody w służbie cywilnej
  • Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w służbie cywilnej pod względem płacowym
  • Wynagrodzenia w służbie cywilnej na tle gospodarki narodowej, sektora przedsiębiorstw i pozostałej administracji publicznej
  • Wynagrodzenia w służbie cywilnej na tle innych podmiotów w ujęciu regionalnym

- muszę przyznać, że sporo było wykresów, słupków ale we wnioskach zabrakło mi głębszej analizy, to że gdzieś spadło, gdzieś wzrosło widać na obrazkach; warto jednak bardziej zastanowić się jakie skutki niesie realny spadek wynagrodzeń, czym grozi, chyba też na każdym kroku powinno się podkreślać przy różnego rodzaju porównaniach fakt, iż członkowie korpusu to w zdecydowanej większości osoby z wykształceniem wyższym, że u nas nie ma wypłat wynagrodzeń „pod stołem”, że mamy szereg ograniczeń ustawowych w „dorabianiu” itd.)

 

Z prac Rady Służby Cywilnej – Anna Prażuch

(16 kwietnia 2013 r. odbyło się XXXIX posiedzenie Rady Służby Cywilnej na którym procedowano nad „Sprawozdaniem Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2012 r.”. – przedstawione omówienie stanowiska Rady już wcześniej medialnie dotarło do nas, więc nie jest zaskoczeniem, szkoda że najprawdopodobniej decydenci jak w poprzednich latach je zignorują)

 

Centra usług wspólnych alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań zarządczych – Dominika Tadla oraz Centra usług wspólnych w wybranych krajach Unii Europejskiej – Katarzyna Dudzik

(nie da się ukryć, że z dużymi obawami spoglądamy na tego rodzaju pomysły, warto prześledzić wszystkie za i przeciw)

 

„Wsparcie reformy administracji skarbowej”. Nowy projekt  DSC KPRM – Katarzyna Szymaniak

(duża część korpusu to „skarbowcy”, warto zajrzeć oraz poczytać i śledzić wpływające do urzędów oferty szkoleń; można zawczasu przeanalizować, czy coś z tych szkoleń nie wpasuje się w nasz IPRZ)

 

Oczywiście jest szereg innych równie ciekawych artykułów – polecam, warto poświęcić trochę czasu, tym razem moim zdaniem nie będzie on stracony.

Joomla templates by a4joomla