Na stronach DSC opublikowano "Raport wstępny z funkcjonowania wytycznych Szefa Służby Cywilnej w sprawie współpracy urzędów administracji rządowej z ekspertami zewnętrznymi za 2012 rok." Możecie pobawić się i poszukać zakładki "Monitoring Wytycznych Szefa Służby Cywilnej" lub na skróty ściągnąć tutaj.

Dla niecierpliwych...

Podsumowanie:

Dojrzałość organizacyjna urzędów w zakresie zakupu, wykorzystania i zarządzania wiedzą jest zróżnicowana i wymaga optymalizacji tych procesów oraz ich standaryzacji. Wartością dodaną zbierania danych w zakresie współpracy urzędów z ekspertami zewnętrznymi jest wzmacnianie świadomości konieczności rozwoju umiejętności prowadzenia polityk opartych na dowodach, sprawnego pozyskiwania wiedzy, a także integracja środowisk zaangażowanych w budowanie pomostów pomiędzy administracją publiczną a wytwórcami wiedzy dysponującymi odpowiednim potencjałem do wzmacniania rządowych procesów decyzyjnych oraz procesów tworzenia polityk publicznych opartych na dowodach. Działania w tym zakresie wzmacniają procesy rozwoju organizacyjnego urzędów administracji publicznej

 

Muszę przyznać, że doceniam wprawdzie wiedzę ekspertów zewnętrznych, ale przynajmniej do tej pory nie widzę rewelacyjnych efektów.

 

Joomla templates by a4joomla