NSZZ „Solidarność” złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 19 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dotychczas prawa do strajku odmawia się pracownikom administracji państwowej i samorządowej, niezależnie od piastowanego stanowiska i tego, czy mają wpływ na procesy decyzyjne, czy też są „szeregowymi” pracownikami. Chodzi też o sędziów i prokuratorów. Ekspert Związku, Anna Reda wyjaśniła, iż prawo do strajku należy się wszystkim pracownikom administracji publicznej, z wyłączeniem osób pracujących na wysokich stanowiskach lub posiadających dostęp do informacji poufnych. Dodatkowo według artykułu 31 ust.3 Konstytucji RP nie można naruszać prawa do strajku.

 


Zdaniem ekspertów prawnych Związku stoi to w sprzeczności tak z art. 31 par. 3 i art. 59 par. 3 i 4 Konstytucji RP oraz z konwencją 151 MOP oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka i Obywatela. Powołują się przy tym m.in. na werdykt Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu, który w podobnej sprawie przyznał rację urzędnikom w Turcji.

 

źródło: solidarnosc.gda.pl

Joomla templates by a4joomla