Jutro w porządku obrad Rady Ministrów między innymi...

...projekt ustawy budżetowej na 2014 r. oraz trzyletni plan limitu mianowań urzędników służby cywilnej na lata 2014 - 2016. Jak już pisaliśmy w poprzednim artykule limit ten ponownie ma zostać ustalony na poziomie 200 miejsc. W zeszłym roku Rada Służby Cywilnej pozytywnie opiniowala projekt limitu na lata 2013-2015 na poziomie 600 miejsc rocznie (uchwała nr 76). W tym roku również aprobatę Rady zyskała propozycja na zbliżonym poziomie 500 miejsc rocznie (uchwała nr 92). Po raz kolejny zastanawiam się po co istnieje Szef Służby Cywilnej oraz Rada Służby Cywilnej. MF ignoruje te organy i ich propozycje. W zeszłym roku pojawiła się medialna propozycja limitu "0" i ostatecznie to wystarczyło by 200 miejsc można było uznać za sukces korpusu slużby cywilnej. Ot, jak widać trzeba tylko umiejętnie pokazać, że uzyskaliśmy więcej niż proponowało MF i wszyscy są zadowoleni.

Warto też przy okazji przypomnieć jak Rada Służby Cywilnej opiniowała w 2012 r. i w roku bieżącym inne projekty nas dotyczące. Jeśli chodzi o zamrożenie naszych wynagrodzeń zarówno na 2013 r. (uchwała nr 71) jak i na 2014 r. (uchwała nr 89) Rada wyraziła opinię negatywną. Natomiast zabrakło już jej niestety konsekwencji w przypadku opiniowania projektów ustaw budżetowych na rok 2013 i 2014 w części dotyczącej służby cywilnej.   Projekt na rok 2013 został zaopiniowany negatywnie (uchwala nr 79), co było zrozumiałe. Jeśli MF na 2013 r. zamroził po raz kolejny płace służbie cywilnej, drastycznie obciął limity mianowań, a do tego i ograniczył środki na szkolenia - opinia negatywna była oczywista. Dlatego też z dużym zdziwieniem przeczytałem dzisiaj podjętą uchwałę nr 95. Pomimo analogicznej sytuacji tym razem Rada uważa, że projekt budżetu na 2014 r w części nas dotyczącej jest ok. Bardzo ciekaw jestem uzasadnienia tego stanowiska. Co się zmieniło od zeszłego roku? Co się zmieniło od czerwca br., gdy Rada uważała kolejne zamrożenie naszych wynagrodzeń za "be"? Czy limit mianowań na 2014-2016 w wysokości 500 miejsc to tyle samo co 200? Jak to logicznie poukładać w całość?  

Do zadań Rady należy między innymi wyrażanie opinii  w sprawach:

  • dotyczących służby cywilnej, przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Służby Cywilnej oraz z własnej inicjatywy,

  • projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz corocznego wykonania budżetu państwa w tym zakresie,

  • proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej.

Fakt, nigdzie nie zapisano, że ktoś musi się z tymi opiniami liczyć, je respektować, czy chociaż brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Może więc w ramach oszczędności zrezygnować z tego ciała, które jak widać jest zbędne.

Joomla templates by a4joomla