sluzba_cywilna_logoDepartament Służby Cywilnej skomentował artykuł "W urzędach brak specjalistów", opublikowany 24 marca br. w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Z komentarza można uzyskać kilka ciekawych informacji na temat stanu i struktury zatrudnienia w służbie cywilnej, na dzień 31 grudnia 2010r.

 

W dniu 31 grudnia 2010 r. w korpusie służby cywilnej zatrudnienie wyniosło 123 651 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W porównaniu do 31 grudnia 2009 r. zatrudnienie wzrosło więc o 1 541 etatów, tj. o 1,3%.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

ogółem w korpusie służby cywilnej zatrudnionych było 6 919 urzędników służby cywilnej (5,6% korpusu, w 2009 r. – 4,9%), z czego najwięcej w ministerstwach (31,8%), urzędach skarbowych (19,3%) i urzędach kontroli skarbowej (12,7%).

Liczba urzędników służby cywilnej wzrosła w stosunku do 2009 r. o 940 osób.

 

W 2010 r. w BIP KPRM ukazało się ogółem 11 899 ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy, a w 2009 r. – 13 855, a zatem zaobserwowano tendencję spadkową a nie zwyżkową. Stąd nie znajduje uzasadnienia informacja zawarta w artykule, iż zanotowano wzrost zatrudnienia blisko o 11%. Tym bardziej, że sam fakt opublikowania ogłoszenia nie musi oznaczać zatrudnienia pracownika.

Zapraszamy do lektury całego komentarza, obalającego w prosty sposób kolejne dziennikarskie mity i sensacje.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla