...czy posłowie zapoznają się też z naszym głosem?

Komisja Finansów Publicznych w dniu 8 października 2013 r. przyjęła harmonogram prac komisji sejmowych nad projektem ustawy budżetowej na rok 2014.

Jak wynika ze sprawozdania o przebiegu posiedzenia komisji, harmonogram był wcześniej przedmiotem pracy prezydium Komisji i został przez nie pozytywnie zaopiniowany . Harmonogram zakłada rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej w terminie do końca stycznia przyszłego roku (podane daty są terminami maksymalnymi, których nie można przekroczyć w toku całych prac parlamentarnych).

Rozpatrzenie tak zwanych własnych części budżetowych Komisji Finansów Publicznych planowane było na 22 do 24 października bieżącego roku (nie ma jeszcze na stronach sejmowych pełnych zapisów przebiegu posiedzeń KFP z tych dni).

Przewidziany w harmonogramie termin na dostarczenie opinii przez komisje branżowe został ustalony na 31 października bieżącego roku. Opinie poszczególnych komisji branżowych rozpatrywane będą przez Komisję Finansów Publicznych w dniach od 4 do 22 listopada, a przyjęcie sprawozdania Komisji o projekcie ustawy budżetowej planowane jest najpóźniej 28 listopada bieżącego roku.

Doręczony posłom harmonogram prac Komisji i innych komisji sejmowych nad projektem ustawy budżetowej na rok 2014. został zaakceptowany bez poprawek (nie znalazłem go na stronach sejmowych, ale być może to moja kiepska wiedza na temat sposobów poruszania się po nich).

Osobiście będę śledził przebieg prac w poszczególnych komisjach (oczywiście na podstawie udostępnianych sejmowych materiałów). Jestem ciekaw, czy posłowie w materiałach dotyczacych tego projektu otrzymają również teksty „zgłoszeń lobbingowych”, które wpłynely do Sejmu. Do chwili obecnej (wg opublikowanej listy na 25.10.2013) pięć osób takie zgloszenia przesłało. No i będę wypatrywał, czy któryś z posłów się odniesie do naszych wniosków, propozycji lub na nie powoła.

Szkoda, że osób, które je zgłosiły jest tak mało. Widać jeszcze sporo czasu musi upłynąć, byśmy zaczęli korzystać ze swoich praw, które posiadamy.

Joomla templates by a4joomla