sluzba_cywilna_logoTegoroczny sprawdzian wiedzy przeprowadzony zostanie 25 czerwca 2011r.

w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14.

Warto przypomnieć, że

szczegółowy zakres tematyczny postępowania kwalifikacyjnego, jego organizację i sposób prowadzenia reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218, poz. 1695 z późn. zm.).[...]

Warunkiem zakończenia sprawdzianu z wynikiem pozytywnym jest uzyskanie w każdej części sprawdzianu co najmiej 1/3 maksymalnej możliwej do uzyskania w tej części liczby punktów oraz uzyskania w całym sprawdzianie co najmniej 3/5 maksymalnej możliwej do uzyskania w całym sprawdzianie.


Minimalne liczby punktów, o których mowa w art. 43 ust. 6 ustawy, wynoszą:


30 punktów - z części sprawdzianu sprawdzającego wiedzę,


20 punktów - z części sprawdzianu sprawdzającego umiejętności,


90 punktów - z obu części sprawdzianu w sumie.

 

źródło: ksap.gov.pl


Joomla templates by a4joomla