Kontrole w urzędach i izbach skarbowych będą planowane w okresach rocznych. Plany będzie zatwierdzał minister finansów do końca roku poprzedzającego rok kontroli.

H

armonogram kontroli do przeprowadzenia w 2011 roku zostanie zatwierdzony do 30 czerwca 2011 r. – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kontroli w izbach i urzędach skarbowych. Zastąpi ono zarządzenie nr 15 ministra finansów z 18 maja 2009 r.


Czytaj więcej na stronach serwisu

Joomla templates by a4joomla