Czas pędzi nieublaganie, pierwszy kwartał 2014 r. za nami, więc i czas na kolejne wydania periodyków DSC...

Tym razem ukazał się już 15 numer Biuletynu. A w nim jak zwykle szereg informacji o aktywności DSC i różnych wydarzeniach nas bardziej lub mniej dotyczących. Także trochę zapowiedzi tego co nas czeka w najbliższym czasie.

W Biuletynie znajdziemy między innymi informacje o:

  • sprawozdaniu o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2013 r.
  • publikacji PROFESJONALIŚCI W SŁUŻBIE OBYWATELOM – opisy dobrych praktyk (wspominaliśmy i my już o niej)
  • posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji na  którym zastępujący Szefa SC Dagmir Długosz przedstawił informację dotyczącą ocen okresowych w służbie cywilnej oraz poinformował o stanie wdrożenia Standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej
  • możliwości rejestracji urzędów, które w przeszłości przeprowadziły lub regularnie prowadzą samoocenę metodą CAF
  • nowym serwisie informacyjnym - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją uruchomionym przez Naczelną Dyrekcję  Archiwów Państwowych
  • aktualnych naborach na wyższe stanowiska w służbie cywilnej
  • bieżących i planowanych pracach Rady Służby Cywilnej i planowanych udziałach zastępującego Szefa SC Dagmira Długosza w nadchodzących spotkaniach, wydarzeniach.
Jest też zapowiedź tego co bedziemy mogli przeczytać w innym periodyku DSC - drugim tegorocznym numerze Przeglądu Służby Cywilnej:
W kwietniu ukaże się drugi numer PSC w 2014 r., wzbogacony o dodatek tematyczny poświęcony zasadzie lojalności, wymienionej w zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, obok takich zasad etyki korpusu służby cywilnej, jak: zasada godnego zachowania, zasada służby publicznej, zasada neutralności politycznej, zasada bezstronności i  zasada rzetelności.
W zasadniczym wydaniu PSC proponujemy m.in. przegląd dobrych praktyk głównie z zakresu obsługi klienta oraz artykuł prof. Tomasza Czakona pt. Prawa pracownicze w kodeksach etycznych firm.
 
Osobiście czekam z dużym zaciekawieniem na ten dodatek o zasadzie lojalności. Sadzę, że zainspiruje mnie do wyrażenia własnego zdania na ten temat.
 

 

 

.
 
 
 

 

Joomla templates by a4joomla