paragraf-221x30010 maja br. o godz.9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013.[...]

 

Przypomnijmy, że zapisy ustawy do Trybunału Konstytucyjnego skierował Prezydent. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności:

1)

art. 2 w związku z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 z art. 2 i art. 24 Konstytucji RP, w zakresie w jakim dopuszcza wypowiedzenie stosunków pracy pracownikom zatrudnionym na podstawie mianowania;

2)

art. 2 w związku z art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 z art. 153 ust. 1 Konstytucji RP;

3)

art. 16 ust. 4 i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie przewodniczyć będzie Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Marek Zubik.

 

źródło: Trybunał Konstytucyjny


 

 

Joomla templates by a4joomla