...oraz informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2015

Rada Ministrów 10 czerwca 2014 r. przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2015 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2015, przedłożoną przez ministra finansów. Co nas czeka w 2015, a nawet i w kolejnych latach wiemy już z Planu Konwergencji - Aktualizacja 2014, który zawarty jest w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014 - 2017. Teraz przyszedł czas na resztę "formalności".

 

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na 2015 r.:

  • realny wzrost produktu krajowego brutto – 3,8 proc.;
  • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 proc.;
  • nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 4,7 proc.;
  • nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 5,1 proc.;
  • przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 9.725,5 tys. etatów;
  • stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 12,2 proc.;
  • zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – 543 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczas dokonanego rozdysponowania zatrudnienia zaplanowanego w rezerwach celowych na 2014 r.);
  • średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0 proc. (w ujęciu nominalnym); oznacza to, że wynagrodzenia w przyszłym roku nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem.

Takie propozycje wskaźników makroekonomicznych rząd przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca br.

 

Jest też i dobra wiadomość. Minimalna ma wzrosnąć do 1750zł. Jest więc szansa, że przynajmniej część członków korpusu służby cywilnej jednak dostanie od 01.01.2015 r. podwyżkę.

 

 

Joomla templates by a4joomla