14.07.2014 r. – Posiedzenie "Trójstronnej" Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych...

W związku z wymogami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.) 14 lipca br. odbyło się posiedzenie "Trójstronnej” Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Posiedzenie Komisji odbyło się bez udziału strony związkowej, która ponad rok temu zawiesiła swój udział w pracach tego gremium. Faktycznie więc jest to aktualnie Komisja Dwustronna (rząd – pracodawcy) nie posiadająca możliwości uzgodnienia czegokolwiek.

 

Teoretycznie w każdym roku Komisja zobowiązana jest do podjęcia próby uzgodnienia wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej

- na rok następny.

Z uwagi na brak w aktualnym stanie takiej możliwości oczywiście wspólnego stanowiska nie uzgodniono. Szans na wspólne stanowisko oczywiście nie byłoby nawet gdyby związki zawodowe uczestniczyły w spotkaniu (tak jak to miało miejsce w ubiegłych latach).

 

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - w związku z brakiem stanowiska  Komisji w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku 2015 - decyzję podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do dnia 15 września br. (wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia zaproponowanego Komisji – czyli 1750 zł).

Analogicznie brak uzgodnienia stanowiska w sprawie wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2015 skutkuje przyjęciem do projektu ustawy budżetowej wysokości tych wskaźników na poziomie nie niższym od zaproponowanego Komisji – Rada Ministrów przewidziała zamrożenie nominalnego funduszu wynagrodzeń podsektora centralnego w 2015 r.

 

Czy jest jeszcze szansa na reanimację tego gremium? Szczerze wątpię. Wszystkie strony  widzą tę fikcję dialogu społecznego. Na horyzoncie pojawiła się ostatnio koncepcja Rady Dialogu Społecznego, która miałaby zastąpić Komisję. Swoje propozycje przedstawili pracodawcy. Podobną wizję mają też związki zawodowe. To i tak jednak musztarda po obiedzie, jeśli chodzi o tegoroczne uzgodnienia dotyczące między innymi naszych płac na 2015 r.

 

Czy nadal będziemy się przyglądać i czekać na lepsze budżetowe lata? Wiem, że nasze zdanie w tej sprawie niewiele wniesie. Ale może jednak warto chociaż je przedstawiać.  Można to zrobić na każdym etapie prac nad budżetem. Już teraz kierując swoje uwagi do Ministra Finansów (tak jak dwa lata temu) lub do Sejmu, gdy znajdzie się tam projekt ustawy budżetowej (tę formę kilka osób wybrało w zeszłym roku). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by równolegle skorzystać z drogi, którą wybrała mundurówka - pisaliśmy o tym wczoraj.  A może ktoś z Was ma inny pomysł?  

Joomla templates by a4joomla