paragraf-221x3001 maja 2011r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 marca 2011r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, (Dz. U. nr 82 poz.451). Ustawa ta, poza głównym przedmiotem swej regulacji,

nowelizuje również ustawę o służbie cywilnej

. [...]

Art.13 ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wprowadza zmiany w ustawie z dnia dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).

Mocą nowelizacji

uchylono pkt.5 w art.2 ust.1

, który wymieniał wprost osoby zatrudnione w Urzędzie na stanowiskach urzędniczych, jako członków korpusu służby cywilnej. Po nowelizacji pracownicy Urzędu pozostają nadal w korpusie, jednakże jako zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w urzędzie centralnego organu administracji rządowej, którym jest Prezes Urzędu (art.2 ust.1 pkt.2 uSC).


 

Pozostałe zmiany dotyczące art.52 pkt.4, art.56 ust.3 pkt.4, art.57 pkt.4, mają charakter wtórny i są konsekwencją zmiany art.2 ust.1 ustawy o służbie cywilnej.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla