Nie doczekaliśmy drugiej Japonii w kraju, może więc...

Roczne stypendium w Japonii pn. Young Leaders’ Program, edycja październik 2015 - wrzesień 2016.

Na stronie DSC zamieszczono komunikat o kolejnej edycji naboru kandydatów na roczne stypendium Rządu Japonii, w ramach Young Leaders’.  Podczas rocznego (październik 2015 - wrzesień 2016) pobytu w National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) stypendyści zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną m.in. z dziedziny politologii, stosunków międzynarodowych, gospodarki czy administracji. Program skierowany jest do urzędników posiadających potencjał do bycia liderami w przyszłości, którzy dotychczas wykazali zaangażowanie podczas pracy w administracji publicznej.

Program YLP jest skierowany do młodych (poniżej 40 roku życia - wymóg formalny dla mnie nie do przeskoczenia) pracowników administracji publicznej i urzędników państwowych, od których oczekuje się pełnienia w przyszłości roli lidera. Uczestnik musi posiadać minimum trzy lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej. Wymagane są: wykształcenie wyższe (co najmniej dyplom licencjata lub równoważny), jak również poświadczenie dobrego stanu zdrowia. Kandydat ponadto powinien posiadać dokument potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego oraz powinien mieć możliwość uzyskania wizy studenckiej (ang.: ‘College Student’ ) przed przybyciem do Japonii.

Strona japońska pokrywa koszty przelotu w obie strony oraz wypłaca comiesięczne stypendium w trakcie trwania nauki w wysokości 242 000 jenów (ok. 7321, 23 PLN) miesięcznie w roku fiskalnym 2014 (wysokość stypendium w roku 2015 może ulec zmianie). Ponadto uczestnicy programu zwolnieni są ze wszelkich opłat za studia oraz zapewnia się im zakwaterowanie (które należy opłacić z otrzymywanego stypendium).

Departament Służby Cywilnej KPRM, dokonujący wstępnej selekcji kandydatów do programu, zachęca do udziału w tegorocznej edycji YLP.

więcej - dsc.kprm.gov.pl

Joomla templates by a4joomla