Powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka zawsze wiąże się z dużym stresem. Rozstanie się z małym dzieckiem na kilka godzin dziennie nie jest łatwe, ani dla matki, ani dla malucha. Dlatego też, jeżeli mama-pracownik karmi swoje dziecko piersią ma prawo do tzw. przerwy na karmienie.

 

Liczba i długość przerw na karmienie dziecka piersią zależą od tego, ile godzin dziennie pracuje pracownica i ile dzieci karmi:

  • jeżeli pracownica jest zatrudniona przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie - nie przysługują jej przerwy na karmienie,

  • pracownicy, która pracuje co najmniej 4 godziny, jednak mniej niż 6 godzin dziennie - przysługuje jedna przerwa na karmienie,

  • gdy pracownica pracuje co najmniej 6 godzin dziennie i karmi jedno dziecko - ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy,

  • pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko - ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.

Warto podkreślić, że na wniosek pracownicy przerwy te mogą być udzielane łącznie. W praktyce najczęściej jest tak, że kobieta pracująca 8 godzin dziennie i mająca prawo do dwóch półgodzinnych przerw kończy pracę godzinę wcześniej.

Pamiętajcie, że aby móc skorzystać z przerwy na karmienie piersią wystarczy wniosek matki i jej oświadczenie, że karmi piersią. W razie wątpliwości pracodawca może poprosić o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego.

 

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie:

http://www.prawo.egospodarka.pl/49679,Przerwa-na-karmienie-dziecka-piersia,1,34,3.html

Joomla templates by a4joomla