Organizacja Narodów Zjednoczonych zaprasza...

do zgłaszania nominacji do Nagrody Służby Publicznej 2015 (United Nations Public Service Awards - UNPSA), międzynarodowego konkursu promującego i wspierającego innowację w świadczeniu usług publicznych na całym świecie.

Jak podkreślił Wu Hongbo,  Zastępca Sekretarza Generalnego ds. Gospodarczych i Społecznych,  podczas ceremonii wręczenia Nagród Służby Publicznej 2014 w Goyang, Republice Korei: „Przyznane nagrody pomagają nam odkryć i podzielić się wieloma innowacjami, które zachodzą w instytucjach sektora publicznego na całym świecie – innowacjami, które polepszają życie wielu ludzi.”

 

Nagrody Służby Publicznej 2015 zostaną przyznane tym instytucjom publicznym, które wyróżniają się w jednej z następujących kategorii:

  1. polepszenie dostarczania usług publicznych;
  2. wspieranie udziału w podejmowaniu decyzji politycznych poprzez mechanizmy innowacyjne;
  3. promowanie kompleksowego podejścia, jakim kieruje się państwo w wieku informacji;
  4. promowanie świadczenia usług publicznych uwzględniających płeć.

Przy przyznawaniu nagród, ONZ oceni nowatorskie innowacje, opierając się na założeniu, że kompetentna służba cywilna stanowi podstawę demokracji i skutecznego sprawowania rządów.

O nagrody ubiegać się mogą organizacje publiczne, w tym samorządy i partnerstwa publiczno-prywatne zaangażowane w świadczenie usług dla obywateli. Laureaci otrzymają nagrody 23 czerwca 2015 roku w Dniu Służby Publicznej ONZ

Nominacje należy składać pod adresem http://www.unpan.org/applyunpsa2015 od 1 sierpnia do 31 października 2014 roku.

Zgłoszenia nie mogą być składane przez instytucje nominowane do nagrody i powinny być przedstawione przez inny podmiot.  Zainteresowane instytucje, które uznają, że opracowały i wdrożyły innowacje w jednej z nagradzanych kategorii mogą zostać zgłoszone przed rządy lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Wiecej informacji na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.

Joomla templates by a4joomla