Prace nad ustawą budżetową w sejmie trwają. Zainteresowanie nimi członków korpusu służby cywilnej, jak w latach poprzednich niestety jest znikome. 

Do Marszałka Sejmu według informacji zamieszczonej na stronie internetowej na dzisiaj wpłynęły 4 zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy budżetowej na 2015 r. – druk 2772 (jeszcze nie umieszczono skanów – wersja elektroniczna niedostępna). Ja natomiast konsekwentnie poszukuję swojego zgłoszenia, które zgodnie z art. 34 ust. 4b. Regulaminu Sejmu Rada Ministrów była obowiązana przesłać wraz z wniesionym przez siebie projektem ustawy. Ponadto powinna również dołączyć do projektu jednocześnie informację o kolejności wniesienia takich zgłoszeń (z tego co wiem były przynajmniej dwa).

Swego czasu po moim artykule, na stronie BIP Ministerstwa Finansów oraz na stronie RCL dopełniono obowiązku publikacji przesłanych do MF zgłoszeń (przynajmniej dwóch, ale czy to faktycznie wszystkie?). Jak  widać o niektórych wydawałoby się  oczywistych powinnościach czasem trzeba przypomnieć.

Tym razem brak mojego zgłoszenia wskazuje na to, że Regulamin Sejmu nie obowiązuje jednak wszystkich. Może ktoś w MF lub KPRM nie czytał, bo uważał, że regulacje tam zawarte dotyczą wyłącznie posłów. 

Trochę mnie to zaintrygowało i w dniu 23  października 2014 r. otrzymałem z Kancelarii Sejmu - Biuro Korespondencji i Informacji maila w sprawie braku mojego zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy budżetowej na 2015 r. w zbiorze dokumentów opublikowanych na stronach sejmowych.

W odpowiedzi na moje wystąpienie przesłane pocztą elektroniczną dnia 16 października 2014 r. Biuro Korespondencji i Informacji uprzejmie wyjaśniło, iż jak  wynika z informacji uzyskanych w Gabinecie Marszałka Sejmu, wraz z projektem ustawy budżetowej na 2015 rok do Sejmu RP nie wpłynął wykaz  zainteresowanych pracami nad projektem ustawy, zgłoszonych na etapie prac rządowych. To jest więc powodem nieumieszczenia  mojego zgłoszenia na stronie internetowej Sejmu RP.

 

Wczoraj skierowałem więc zapytanie do KPRM by dowiedzieć się gdzie jest to „wąskie gardło”, w którym  ugrzęzły zgłoszenia lobbingowe przesłane do MF. Poprosiłem jednocześnie o niezwłoczne uzupełnienie dokumentów przekazanych do Sejmu wraz z projektem ustawy.  Mail został przekazany do rozpatrzenia według właściwości.

A zainteresowanym decydentom oprócz wcześniej przytoczonego art. 34 ust. 4b Regulaminu Sejmu polecam również  między innymi par. 10 ust. 6a i par. 43 ust. 1 Regulaminu prac Rady Ministrów.

Jeszcze czekam cierpliwie...

 

 

Joomla templates by a4joomla