Pan Dagmir Długosz - Zastępujący Szefa Służby Cywilnej, zatwierdził do realizacji Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2014 r.

Plan został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz Radę Służby Cywilnej.

Trzy główne tematy to:

1.Szkolenie z zakresu etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów

Łącznie ma być przeszkolonych 200-260 osób. 

(planowany termin realizacji II-IV kwartał 2014)

2. Szkolenie z zakresu poprawnego językowo redagowania pism urzędowych

Łącznie ma być przeszkolonych 200-260 osób. 

(planowany termin realizacji II-IV kwartał 2014)

3. Szkolenie z zakresu praktycznych aspektów dostępu do informacji publicznej

Łącznie ma być przeszkolonych ok. 320 osób. 

(planowany termin realizacji II połowa 2014)

Część z rezerwy budżetowej przeznaczonej na ten cel jeszcze nie została przydzielona, a kolejne ze szkoleń zostaną wybrane z „puli rezerwowej”.

Ja chętnie podszkoliłbym się z poprawnego redagowania pism, ale jest niestety skierowane   do członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w KPRM, ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich. Nie mam więc szans.

A zainteresowanych szczegółami odsylam TUTAJ

 

 

Joomla templates by a4joomla