Miło mi poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Tadeuszem Wojewódzkim, popularyzującym niezwykłe narzędzie, które w odróżnieniu od dotychczas wdrażanych narzędzi zarządzania bierze pod uwagę tak istotne czynniki, jak: nawyki, zachowania społeczne, problemy mentalne czy myślenie życzeniowe (albo inaczej - zaklinanie rzeczywistości). W moim odczuciu to narzędzie ma ogromny potencjał, ponieważ  żadna organizacja nie jest w stanie funkcjonować bez ludzi którzy ją tworzą. Poniżej krótkie przybliżenie:

do czego służy MSE™?

MSETM służy do diagnozowania kultury organizacyjnej firm oraz formułowania i wdrażania zmian w dynamicznym środowisku operacyjnym. Uwzględnia głęboko skrywane uwarunkowania mentalne zasobów ludzkich, których nie są w stanie rozpoznać tradycyjne kontrole, audyty czy nawet controlling. MSETM skutecznie odblokowuje potencjał zmian organizacji umożliwiając harmonijne przejście do kultury procesowej.

Jakie korzyści odnosimy z zastosowania MSETM?

·         Zmniejsza:

o    ryzyko niepowodzenia, gdyż MSE™ identyfikuje ukryte i utrwalone nawyki zespołów (MSE™ dociera do przekonań, czyli fundamentalnych uwarunkowań organizacji/,

o    koszty rozwiązywania problemów ponieważ MSE™ wspiera procesy decyzyjne zapewniając problemową merytoryczność procesów decyzyjnych,

o    napięcia w relacjach międzyludzkich albowiemMSE™  pozwala unikać ich przyczyn,

o    stopień niedopasowania procedur do nawyków i przekonań respektowanych w organizacji ponieważ je rozpoznaje i umożliwia minimalizację zakresu koniecznych zmian.

·         Zwiększa:

o    potencjał energetyczny dla zmian w organizacji, gdyż likwiduje źródła jej utraty,

o    elastyczność i efektywność środowiska pracy, ponieważ rozpoznaje respektowane sposoby myślenia,

o    wartość kapitału intelektualnego organizacji, gdyż utrwala mechanizmy problemowej kumulacji wiedzy oraz inteligentnego z niej korzystania,

o    poziom kultury projektowej  organizacji, blokując myślenie czynnościowe, skłonność do personalizowania problemów,  myślenia magicznego, finansizmu itd.

o    szansę wystąpienia efektu synergii pomiędzy zespołami pracowników oraz innowacyjności – dzięki podejściu procesowemu i problemowemu ukierunkowaniu procesów decyzyjności i komunikacji.

·         Charakteryzuje się niskim poziomem absorpcji czasu zleceniobiorcy ponieważ korzysta z technologii online oraz zadaniowej formuły realizacji.

 

Co to jest MSE™?

 

Jest unikatowym, oryginalnym, polskim produktem – nie mającym odpowiednika na rynku krajowym.

MSETM to swoisty „tomograf metodologiczny”, który umożliwia skuteczne badanie zasobów ludzkich, we wszystkich płaszczyznach - przekrojowo, wielopoziomowo oraz interdyscyplinarnie. Rekomenduje zmiany oraz uczestniczy w procesie ich wdrażania.

 

Jest to oryginalny, polski produkt diagnostyczno-doradczy i szkoleniowy, oparty na:

·         polskiej myśli humanistycznej, a zwłaszcza metodologicznej XX i XXI wieku,

·         doświadczeniach zebranych podczas wdrażania MSETM:

o    w dużych polskich przedsiębiorstwach, jak np. Pojazdy Szynowe PESA S.A. czy Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., firmach konsultingowych, takich jak np. CRM SA Warszawa czy LCC Lublin,

o    organizacjach pozarządowych, takich jak Polski Związek Motorowy,

o    organach administracji państwowej, takich jak Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,

·         doświadczeniach zebranych podczas wdrażania oficjalnej brytyjskiej metodyki zarządzania projektami państwowymi i gospodarczymi, opracowanej przez brytyjską agencję rządową Office of Government Commerce.

Nieco więcej informacji znajdziecie TUTAJ

A jeszcze więcej: TUTAJ

Joomla templates by a4joomla